Tarkowski, Mikołaj. „Stan Wojenny W Prowincjach północno-Zachodnich Imperium Rosyjskiego I Jego wpływ Na Status Prawny Poddanych Cesarza Aleksandra II (1855-1881)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 41-55, doi:10.14746/cph.2019.1.2.