Fiedorczyk, Piotr, i in. „Wojny XX Wieku I Ich Skutki Dla ustrojów państwowych I Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 57-100, doi:10.14746/cph.2019.1.3.