Pomianowski, Piotr Z. „Postulat Narodowego Charakteru Prawa W Pracach Kodyfikacyjnych Doby Królestwa Kongresowego”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 113-25, doi:10.14746/cph.2019.1.5.