Münnich, Monika. „Przyczyny I Cele Stosowania zwrotów niedookreślonych W Przepisach Prawa Skarbowego W Okresie Dwudziestolecia międzywojennego”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 167-86, doi:10.14746/cph.2019.1.7.