Engelking, Wojciech. „Recepcja myśli Carla Schmitta W USA Po 1945 R”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 187-14, doi:10.14746/cph.2019.1.8.