Mańka, Dariusz. „Między Etatyzmem a Liberalizmem: Pojęcie suwerenności We Francuskiej myśli Polityczno-Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 235-59, doi:10.14746/cph.2019.1.10.