Tyborowski, Witold. „Oryginał, przekład a Interpretacja. Tłumaczenie Praw Hammurabiego a Ich Rozumienie”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 295-2, doi:10.14746/cph.2019.1.12.