Naworski, Zbigniew. „Tadeusz Maciejewski, Ustrój Konstytucyjny Wolnych Miast (państw, terytoriów) Europy W Latach 1806-1954. Studium Prawno-Historyczno-porównawcze, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 387-91, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19771.