Materniak-Pawłowska, M. „Mikołaj Tarkowski, Polacy Na Litwie I Białorusi Pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium Historyczno-Prawne, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 391-2, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19772.