Grudzińska, A. „Amerykańska myśl Polityczna, Ekonomiczna I Prawna – Zagadnienia Wybrane, Tom I, Red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 392-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773.