Lityński, Adam. „Katarzyna Sójka Zielińska (1931-2019)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 403-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19775.