Szulc, D. G. „II Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Stosunki Polsko-krzyżackie W średniowieczu – ujęcie Historyczno-prawne», Poznań, 15 Maja 2019 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 418-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19779.