Tarkowski, M., i M. Materniak-Pawłowska. „Nadanie Stopni Naukowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 419, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780.