Tarkowski, Mikołaj, i Małgorzata Materniak-Pawłowska. „Nadanie Stopni Naukowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 1, wrzesień 2019, s. 419, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780.