Jurkiewicz, J. „ 323”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 507-13, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/2005.