Koredczuk, Józef. „Marian Mikołajczyk, Proces Kryminalny W Miastach Małopolski XVI-XVIII Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, Ss. 620”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, doi:10.14746/cph.2014.46.1.33.