Krzymkowski, M. „ 800 + 4 Nlb”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 66, nr 1, styczeń 2014, s. 517-23, doi:10.14746/cph.2014.46.1.35.