Konarski, M. „Publiczne posługi Transportowe W Okresie Księstwa Warszawskiego W świetle Postanowień Dekretu Z Dnia 22 Maja 1810 Roku «względem Koni I podwód Dostarczonych Pod Transporty I wojskowych»”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.5.