Fastyn, Arkadiusz. „Problem wykładni Art. 114 Konstytucji Marcowej W świetle Orzecznictwa kościelnego W Sprawach małżeńskich”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.7.