Mikołajczak, Tytus, i Witold Tyborowski. „Prawa Hammurabiego Wczoraj I dziś. Nauka, postęp I Czas W Humanistyce Na przykładzie «Praw Hammurabiego» Opracowanych Przez Jozefa Klímę I przełożonych Przez Cezarego Kunderewicza”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.12.