Lityński, Adam. „Rewizjonistyczna Historia Rewolucji Rosyjskiej I Stalinowskiego Terroru. Na Kanwie książki Sheili Fitzpatrick „Rewolucja Rosyjska"”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.13.