Gołaszewski, Łukasz. „Katalogi testamentów mieszkańców Miast Z terenów Korony I Wielkiego Księstwa Litewskiego Do 1795 Roku, Warszawa 2017: T. 1, Testamenty W księgach Miejskich wileńskich Z XVI I XVII Wieku. Katalog, Opr. Kamil Frejlich, Ss. 100; T. 2, Testamenty mieszkańców Miast Wołynia Od końca XVI – Do początku XVIII Wieku. Katalog, Opr. Natalia Biłous, ss.134; T. 3, Katalog testamentów mieszkańców Brześcia I Grodna Od XVI Do początku XVIII Wieku, Opr. Natallia Sliž, Ss. 78; T. 4, Testamenty mieszkańców Lwowskich Z Drugiej połowy XVI I Z XVII Wieku. Katalog, Opr. Oksana Winnyczenko, Ss. 382; T. 5, Testamenty Z ksiąg sądowych małych Miast Polskich Do 1525 Roku, Opr. Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej Radomski, Katarzyna Warda Pod Red. A. Bartoszewicz, Ss. 185; T. 6, Katalog testamentów Z Krakowskich ksiąg Miejskich Do 1550 Roku, Opr. Jakub Wysmułek, ss.384; T. 7, Katalog testamentów poznańskich Z Drugiej Polowy XVI I Z XVII Wieku, Opr. Andrzej Karpiński, Ss. 435”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.14.