Szczepaniak, Damian. „Między Historią a Prawoznawstwem. Refleksje Teoretyczne O Historii Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.15.