Rozwadowski, Władysław, i Wojciech Dajczak. „Z Profesorem Władysławem Rozwadowskim Rozmawia Wojciech Dajczak”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, doi:10.14746/cph.2019.2.16.