Mikuła, Maciej, i Łukasz Baszak. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 71, nr 2, grudzień 2019, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20420.