Mikołajczak, T. „Staroperskie dāta-, «prawo», W kontekście persepolitańskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 69-76, doi:10.14746/cph.2020.1.4.