Hundert, Z. „Mechanizm Wyboru deputatów Z województwa Mazowieckiego Do Trybunału Koronnego W 1688 R. Przyczynek Do Badań układów Klientalnych Na Mazowszu W Dobie Panowania Jana III”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 159-72, doi:10.14746/cph.2020.1.9.