Mielnik, H. „Prawo Sprawdzenia Prawomocnych Orzeczeń sądów Polskich (nieniemieckich) W Generalnym Gubernatorstwie W Okresie II Wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego W Radomiu”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 211-40, doi:10.14746/cph.2020.1.12.