Mikołajczyk, Marian. „Kilka Uwag O Krytycznym Wydaniu Dzieł Prawniczych Pawła Szczerbica”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 339-4, doi:10.14746/cph.2020.1.18.