Zakrzewski, A. „O niezbędności Warsztatu Historycznego. Na Marginesie Pracy Jana Majchrowskiego Wojewoda W Dawnej Polsce”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 350-9, doi:10.14746/cph.2020.1.19.