Głuszak, M. „V Sympozjum Historyków Państwa I Prawa Polskiego Na Temat «Polska Adwokatura I Notariat – Historia I współczesność», Łódź, 2 Grudnia 2019 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 1, sierpień 2020, s. 386, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24124.