Zakrzewski, A. „Rosyjski rękopis III Statutu Litewskiego Ze zbiorów Biblioteki m.St. Warszawy”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 2, styczeń 2021, s. 41-46, doi:10.14746/cph.2020.2.2.