Krasowski, K. „Nauka I Nauczanie Prawa Na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego Na Tle Innych Uniwersyteckich szkół Prawniczych W Polsce W Latach 1919–1939”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 72, nr 2, styczeń 2021, s. 143-71, doi:10.14746/cph.2020.2.8.