Krzymkowski, Marek. „Marian Kallas (1938–2020)”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 72, nr 2, styczeń 2021, s. 296-7, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/26177.