Tyborowski, Witold. „Starobabilońskie Prawo sądowe W świetle listów Z Epoki”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 73, nr 1, czerwiec 2021, s. 11-36, doi:10.14746/cph.2021.1.1.