Kania-Chramęga, Agnieszka. „Ius Publicum a Ius Privatum – między Kontradykcją a koherencją?”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 73, nr 1, czerwiec 2021, s. 117-2, doi:10.14746/cph.2021.1.5.