Alexandrowicz, P. „Libertas Contractus. Paolo Comitoli SJ on Freedom of Contract”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 73, nr 1, czerwiec 2021, s. 181-0, doi:10.14746/cph.2021.1.9.