Pytel, M. „Falsyfikat Dokumentu Rzekomo Z 1150 R. I Jego Transumpt Z 1251 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 73, nr 1, czerwiec 2021, s. 129-44, doi:10.14746/cph.2021.1.6.