Matuszewski, J. „Sąd Polubowny W Grazu – kształtowanie Się Organizacyjnej Koncepcji rozstrzygnięcia Sporu Granicznego I Podteksty Tego Procesu”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 73, nr 1, czerwiec 2021, s. 233-58, doi:10.14746/cph.2021.1.12.