Szczygieł, T. „Dolus Eventualis Jako Remedium Na Braki Legislacyjne Ustawodawstwa Karnego Polski Ludowej 1944–1969 – Analiza Prawna”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 73, nr 2, grudzień 2021, s. 141-57, doi:10.14746/cph.2021.2.7.