Żochowski, K. „Wspólnota Irygacyjna? Prawne Aspekty Utrzymania Sieci Irygacyjnych We Wczesnym Cesarstwie Rzymskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 73, nr 2, grudzień 2021, s. 207-24, doi:10.14746/cph.2021.2.10.