Obara, A. „Organizacja Prokuratury Powszechnej według Ustawy Z 20 Lipca 1950 R. O Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 73, nr 2, grudzień 2021, s. 241-52, doi:10.14746/cph.2021.2.12.