Zmierczak, M. „ 379”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 73, nr 2, grudzień 2021, s. 283-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732.