Dzikowski, A. „En France La Police n’y Est Pas Si Exacte Que Parmy Les Romains... – odpowiedzialność Z tytułu rękojmi Za Ukryte Wady Fizyczne zwierząt W Prawie Francuskim Do końca XIX Wieku”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 74, nr 1, lipiec 2022, s. 53-100, doi:10.14746/cph.2022.1.4.