Snarski, Tomasz. „Czesław Miłosz. Prawnik, który Wiersze pisał. Kilka Uwag między historią, Literaturą I Filozofią Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 75, nr 2, grudzień 2023, s. 265-83, doi:10.14746/cph.2023.2.14.