Jaworska-Biskup, Katarzyna, i Maciej Jońca. „Ogólnopolska Konferencja Naukowa «Leon Hr. Piniński I Jego pasje», Szczecin, 5 Maja 2023 R”. Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 75, nr 2, grudzień 2023, s. 307-8, doi:10.14746/cph.2023.2.17.