Grodziski, S. „Refleksje O Nauce Historii Prawa, Jej «Czasopiśmie Prawno-Historycznym» I Jego Redaktorze”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 1, marzec 2015, s. 11-20, doi:10.14746/cph.2015.68.1.01.