Pomianowski, P. Z. „Funkcjonowanie Francuskiego Modelu Rejestracji Stanu Cywilnego W Polsce”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 1, marzec 2015, s. 95-106, doi:10.14746/cph.2015.68.1.06.