Szafrański, W. „Nauczanie Prawa W Poznaniu W Czasach stanisławowskich”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 1, marzec 2015, s. 259-84, doi:10.14746/cph.2015.68.1.14.