Olszewski, H. „Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje Polskie. Tradycje – współczesność – Oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, Ss. 424.”. Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 67, nr 1, marzec 2015, s. 391-4, doi:10.14746/cph.2015.68.1.21.